News & Announcements

• เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตร์บัณทิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560

 

• ประกาศขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

 

———————————————————————————————————————-

 

ระกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2560

———————————————————————————————————————-

แบบฟอร์มการรับสมัคร Application form of IAC Program_2017

————————————————————————————————————————

 

 

file-1 

Application Form of IAC Program_2016

Registration Announcement

 

——————————————————————————————

 file-1

 

——————————————————————————————

 

กำหนดการสอบTCTC ของนักศึกษาปีที่1

 

**ให้ปริ้นหน้าที่เป็นไฟล์เมล์ไปยืนยันกับสถาบันสอบที่ มธ.รังสิตด้วย**

*หมายเหตุ. นักศึกษาปีที่1 ทุกคนจะต้องเข้ารับการสอบ

 

แจ้งเลขที่นั่งสอบ (โครงการอาเซียนจีน) รวม 75 คน แบ่งเป็น 2 วัน

แจ้งกำหนดการและเลขที่นั่งสอบ

 

——————————————————————————————

 

 

กำหนดการจดทะเบียนและชำระเงินค่าจดทะเบียน ภาค1/2559

– นักศึกษารหัส 57 จดทะเบียนรายวิชา วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559

– นักศึกษารหัส 58 จดทะเบียนรายวิชา วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559

– นักศึกษารหัส 59 จดทะเบียนรายวิชา วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559

ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ชื่อบัญชี TU ASEAN คณะศิลปศาสตร์ มธ.

เลขที่บัญชี 982-5-74875-3

 

**ให้นักศึกษามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องโครงการ**

 

เอกสารตามไฟล์แนบค่ะ

 

ID58ตารางสอนปี2-

ID59ตารางสอนปี1-

แบ่งรายชื่อจดทะเบียน-IAC294

แบ่งรายชื่อจดทะเบียน-IAC430

แบ่งรายชื่อจดทะเบียน-TU104

แบ่งรายชื่อจดทะเบียน-TU105

ปฏิทินการจดทะเบียน ปี 2559-1

ID57ตารางสอนปี3-

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

ประกาศเรื่องทุน กยศ

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

ให้นักศึกษานำเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ในวันอังคารที่ 28 มิุนายน 2559 

ขอบคุณค่ะ

ฟอร์มตรวจร่างกาย ป.ตรี

1.3ฟอร์มทำบัตร-59

ID-อาเซี่ยน-จีน

ขึ้นทะเบียนป.ตรี โครงการพิเศษ

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง ศศ.401 ชั้น4 กำหนดการตามเอกสารแนบค่ะ

จม.เชิญร่วมงานปฐมนิเทศ-กำหนดการ

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

ด่วนมาก !!! นักศึกษาชั้นปีที่1และนักศึกษาชั้นปีที่2 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้รีบส่งใบขออนุญาติผู้ปกครองไปกิจกรรมสัมพันธ์ด่วน!!! ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถ้าหากใครไม่ส่งภายในกำหนดจะถูกตัดชื่อออกและไม่ได้ไป

รายชื่อใบขออนุญาติผู้ปกครองไปกิจกรรมสัมพันธ์ด่วน

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

ประกาศผลสอบรอบ 2 <<< กดเพื่อดู

1.ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่โครงการฯ ในวันที่ 13-16 มิถุนายน 2559

2. ผู้ที่มี*ท้ายชื่อ ต้องชำระค่ายืนสิทธิ์ รวม 62,000 บาท

3. ผู้ที่ไม่มี*ท้ายชื่อ ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 37,000 บาท 

—————————————————————————————————————————————————————————————————-
***เลื่อนวันประกาศผลออกเป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2559
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————-
 
 
 
ใบขออนุญาติผู้ปกครองให้พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์นอกสถานที่ โดยให้นักศึกษา Download แบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ปกครองเซ็นต์ แล้วแจ้งกลับได้ 3 ช่องทาง ดังนี้  
 
 
2. Fax.02-623-5097

3. yourself at room LA102 International studies (ASEAN-China) International Programme (IAC)  

**รบกวนให้นักศึกษาแจ้งกลับภายในวันที่1 มิถุนายน 2559 ด้วยค่ะ**
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

IAC ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ2-59

**หมายเหตุ  นักเรียนที่สอบ  TU GET ให้มาสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง LA604 ชั้น6 ในเวลา 11.30-13.00 น. และสอบ TU GET เวลา 13.00-16.00 น.

 

——————————————————————————————————

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

2.การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

 

——————————————————————————————————

 

"แก้ไขประกาศ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 สอบข้อเขียน 09.00-11.30 น. สอบสัมภาษณ์ 13.00-16.00 น.

สอบข้อเขียน ณ ห้อง ศศ.601 ชั้น 6 และ ห้อง ศศ.401 ชั้น 4

สอบสัมภาษณ์ รายงานตัว ณ ห้อง ศศ.401 ชั้น 4

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่สอบ TU GET ให้มาสอบสัมภาษณ์ เวลา 11.30 น. ณ ห้อง ศศ.505 และ ห้อง ศศ.506 ชั้น 5"

 

——————————————————————————————————

 

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 

หมายเหตุ * "นักเรียนที่ไม่เคยสอบ TU GET ให้เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซด์ของสบาบันภาษา"

——————————————————————————————————

 

-ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559

-สอบข้อเขียนสัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2559

-น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีคะแนน TU-GET ทางคณะเปิดสอบให้ในวันที่13มีนาคม สนใจมาสมัครที่คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง LA101 ค่ะ หรือโทร 026132609

——————————————————————————————————-

รายละเอียดการรับสมัครประจำปี 2559

 

Application Form IAC Program 2016

More detail about written examination

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

10

 

 

 

 

666poster_from_postermywall

 

666po_from_postermywall

 

 

 

————————————————————————————————————————————————–

เอกสารประกอบการเรียนวิชา IAC210

————————————————————————————————————————————————–

academic calendar of 1/2015

Class schedule of second-year students (ID57)

Class schedule of first-year students (ID58)

 

————————————————————————————————————————————————–

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบ CTCT ให้มาเขียนคำร้องขาดสอบที่ห้องโครงการ ภายในวันที่ 17 ส.ค. – 21 ส.คง 58

แจ้งรายชื่อนักศึกษา รหัส 58 ที่ต้องลงเรียน TU001

————————————————————————————————————————————————–

กิจกรรมงานไหว้ครู นักศึกษาปี 1 ต้องเข้าร่วมทุกคน

ปฏิทินการจดทะเบียนเรียน เทอม 1-2558 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

 

————————————————————————————————————————————————–

 

กยศ เปิดรับสมัครนักศึกษาขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

เรื่องทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มธ (สำหรับนักศึกษาปี2)

แจ้งข่าวนักศึกษา  Introduction to China Class Cancel  on 9th July 2015

 

————————————————————————————————————————————————–

ประกาศรายชื่อนศ.เรียนปรับพื้นฐาน IAC 2015

————————————————————————————————————————————————–

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา_รอบที่ 2_2558

—————————————————————————————————————————————————

ที่นั่งสอบ tu-get

รายชื่อสอบข้อเขียน

รายชื่อสัมภาษณ์เช้า

รายชื่อสัมภาษณ์บ่าย

เอกสารแจ้งนศ._วันสอบคัดเลือก_รอบที่ 2_12June2015

 

—————————————————————————————————————————————————

ประกาสรับสมัครรอบ 2

—————————————————————————————————————————————————

แจ้งข่าวการสอบวัดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 58   

http://web.reg.tu.ac.th/registrar/2558_tctc_std.asp

ประกาศการสอบวัดระดับ <<< (กดเพื่อดูรายละเอียด)

—————————————————————————————————————————————————

Orientation and Activities for Freshman students Academic Year 2015

—————————————————————————————————————————————————

โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายประกาศรับสมัครและเปลี่ยนแปลงกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่2)

—————————————————————————————————————————————————

ประกาศรายละเอียดขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี2558

แบบฟอร์มทำบัตร

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย 

—————————————————————————————————————————————————

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) รับสมัครบัดนี้ – 17 พฤษภาคม 2558  (ขยายวันรับสมัครไปจนถึง 22 พฤษภาคม 2558)

รายละเอียดการรับสมัครรอบที่ 2 : รับสมัครรอบ2

รายละเอียดการรับสมัคร : IAC Admission of 2015

แบบฟอมการรับสมัคร : Application form of IAC Program_2015

—————————————————————————————————————————————————

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2558

กำหนดการเปลี่ยนแปลงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อสอบเข้า 2558

 

—————————————————————————————————————————————————

"Office will be closed on April 11-15, 2015 and re-open on April 16

"Second round of admission will be announced soon"

—————————————————————————————————————————————————

pay a deposit_2015

Admission_Acceptance_Form_2015

 

—————————————————————————————————————————————————

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

 

—————————————————————————————————————————————————

 

ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 !!!

 

ตารางบรรยาย ภาค 2/2014 : IAC class schedule of 2_2014

ปฏิทินกิจกรรมโครงการ IAC 2/2014 : IAC program calendar

 

 

—————————————————————————————————————————————————

 

"ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครบัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2558"

รายละเอียดการรับสมัคร >>> IAC Admission of 2015 Application form of IAC Program_2015

แบบฟอมการรับสมัคร >>> Application form of IAC Program_2015

 

—————————————————————————————————————————————————

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Kanagawa University ญี่ปุ่น <<< (Click to view)

 

—————————————————————————————————————————————————

โครงการประกวดเขียนเรียงความ SEAMEO <<< (Click to view)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน <<< (Click to view)

 

—————————————————————————————————————————————————