TU ASEAN-CHINA

Bachelor of Arts in International Studies (ASEAN-China) (International Program)

 News Updates

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา [...]

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561) 15-22 กุมภาพันธ์ 2561

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561) 15-22 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครสอบข้อเขียน www.tuadmissions.in.th [...]

Official Announcements

2002, 2018

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอาเซียน-จีน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษาที่ 1/2560

By | February 20th, 2018|

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอาเซียน-จีน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในหัวข้อโครงงานบริการสังคม ณ วัดชนะสงคราม โดยได้รับรางวัลพิเศษที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านประเภท SGDs ๔ Good Education และวานนี้ นักศึกษาในโครงงาน ได้แก่ น.ส ณัฐพร โสภณภวัฒน์, น.ส. กุสุมา เลี้ยงเสริมสุข, น.ส. วรรนิภา ฉิมน้อย, น.ส. อภิญญ์พร วิเชียรพาณิชย์, น.ส. ฉัตรสิตา พวงจันทร์แดง และน.ส. [...]

1902, 2018

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

By | February 19th, 2018|

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (PDF)

1807, 2017

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

By | July 18th, 2017|

โครงการขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายชื่อ

707, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

By | July 7th, 2017|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

707, 2017

ประกาศโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 (รอบที่ 2)

By | July 7th, 2017|

การรายงานตัวเข้าศึกษา

Introduction to IAC

Recent News

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (PDF)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561) 15-22 กุมภาพันธ์ 2561

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561) 15-22 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครสอบข้อเขียน www.tuadmissions.in.th ชำระค่าสมัครสอบได้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 5 มีนาคม 2561 สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 25 มีนาคม 2561 ประกาศผลคะแนนข้อเขียน 30 เมษายน 2561 สมัครผ่านระบบทปอ. http://tcas.cupt.net/ 9-13 พฤษภาคม 2561 ยืนยันสิทธิ์ clearing house 26-28 [...]

Food Map: CSR project from IAC447 Chinese Politics & its Policies

A CSR project from IAC447 Chinese Politics and its Policies from our talented IAC senior students. หลงไม่กลัว กลัวไม่หลง เพราะเรามีแผนที่ร้านเด็ดย่านท่าพระจันทร์-ท่ามหาราช-หน้าพระลาน ปัญหาหาร้านอาหารไม่เจอจะหมดไป เพียงคุณดูตำแหน่งร้านเด็ดจากนี่! ร้านไหนโดน ร้านไหนดัง เรารวบรวมมาให้คุณแล้ว ฟรี! Ever had a hard time finding restaurants around Tha Prachan, [...]

IAC Admission 2018 – Round 3: Direct Admission

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ในการรับตรงรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 สมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ วันที่ 15-31 มกราคม 2561 สอบข้อเขียน วันที่ 25 มีนาคม 2561 ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 30 เมษายน 2561

Unveiling IAC new logo!

To welcome in the New Year, we are also welcoming a new era for IAC by introducing our brand new logo! We incorporate elements from ASEAN, the 10 stalks of rice in the sky symbolise [...]

IAC Admission 2018 – Round 1: Portfolio

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ในการรับตรงรอบที่ 1 แบบพอร์ทโฟลิโอ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 สัมภาษณ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2560

Like us on Facebook

Follow our Instagram

NEWS ARCHIVE