โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษา 

รอบที่ 1 PORTFOLIO จำนวน 30 คน 

สามารถสมัครได้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 – 8 มกราคม 2562

 

สามารถสมัครสอบได้ที่  www.tuasean.com

คุณสมบัติ

 •      มีผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 •     มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ อันใดอันหนึ่ง รายละเอียดต่อไปนี้
          – IELTS 6.0
          – TOEFL (IBT) 61
          – TU-GET 500
          – SAT (Critical Reading) 350
          -NEW SAT 400 
 •        PORTFOLIO

สอบสัมภาษณ์ 13 มกราคม 2562  (Interview  January 13,2019)

 1. Academic Requirements /Transcript

Applicants must have obtained or expect to receive a high school diploma with a GPA of at least 4 semesters or an equivalent from an educational institution approved by the International Studies (ASEAN-China) (International Program).

 

 1. English Language Requirements

Applicants must achieve one of the followings:

– IELTS 6.0

– TOEFL (IBT) 61

– TU-GET 500

– SAT (Critical Reading) 350

– NEW SAT 400

 

Applicants with high diplomas from countries where English is an official language will be granted a waiver. However, the institution must be accredited by the Ministry of Education of Thailand.

3. Portfolio with academic and activity records.

ทั้งนี้ระบบการรับสมัครจะสามารถดำเนินการได้  ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ