ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ

ลิงค์ประกาศรายชื่อ https://goo.gl/MYx6XG (หน้า 116-117)

 

 

.