สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ห้อง ศศ. 304 และ ศศ. 305

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-613-2603