โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น.
สอบสัมภาษณ์