ประกาศโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2560

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโครงการ 02-613-2675, 02-613-2608