ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมในงานแข่งขันตอบคำถาม

“ASEAN-China Contest” วันที่ 12 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

ดาวโหลดใบสมัคร : https://goo.gl/forms/pRvzCglGio6MWel32

ส่งใบสมัคร : iactu2017@gmail.com
หมดเขตสมัคร : 10 กันยายน 2560
สอบถามรายละเอียด : 096-8878023 (อิงอิง)

Welcome All High School Students to ASEAN-China Contest 2017.

Prepare yourself, Create your team and join us!
Download application form : https://goo.gl/forms/pRvzCglGio6MWel32
Submitted application : iactu2017@gmail.com
Application deadlines : 10 September 2017
For more information : 096-8878023 (IngIng)
See you very soooooon! 😀