IAC Admission 2018 – Round 1: Portfolio

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ในการรับตรงรอบที่ 1 แบบพอร์ทโฟลิโอ ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560

สัมภาษณ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2560

By |2017-09-21T13:45:39+00:00September 19th, 2017|News Updates| Comments