IAC Admission 2018 – Round 3: Direct Admission

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ในการรับตรงรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

สมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ วันที่ 15-31 มกราคม 2561

สอบข้อเขียน วันที่ 25 มีนาคม 2561

ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 30 เมษายน 2561

By |2018-01-17T15:32:24+00:00January 9th, 2018|News Updates| Comments