ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)

(รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561) 15-22 กุมภาพันธ์ 2561

สมัครสอบข้อเขียน www.tuadmissions.in.th

  • ชำระค่าสมัครสอบได้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 5 มีนาคม 2561
  • สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 25 มีนาคม 2561
  • ประกาศผลคะแนนข้อเขียน 30 เมษายน
  • 2561 สมัครผ่านระบบทปอ. http://tcas.cupt.net/ 9-13 พฤษภาคม 2561
  • ยืนยันสิทธิ์ clearing house 26-28 พฤษภาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-613-2603


ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็ม

ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ 2561 (รอบเพิ่มเติม)