TCAS รอบที่ 3 เปิดแล้ว!

น้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันนี้เปิดรับสมัครแล้วเป็นวันแรก จนถึง วันที่13 พ.ค. 61

รายละเอียด: www.tuadmissions.in.th
สมัครได้ที่: http://app.cupt.net/tcas61-3/