ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ TNN NEWS ROOM ในประเด็น “ศึกเลือกตั้งมาเลเซีย 2018”

สัมภาษณ์ “ผศ.ดร.มูฮำหมัดอิลยาส หญ้าปรัง” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ”ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกเลือกตั้งมาเลเซีย 2018

http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=166888&t=news_special

 

 

 

By |2018-05-16T12:07:32+00:00May 16th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments