ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2561)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันสอบ อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561

เวลา 9:00-12:00

สถานที่สอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ห้องสอบ ศศ 301 ชั้น 3

หลักฐานการสอบสัมภาษณ์

1. ผลการเรียน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

2. ใบประกาศจบ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

3. ผลสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

4. ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ