ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบข้อเขียน