About tu asean

This author has not yet filled in any details.
So far tu asean has created 56 blog entries.

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ณ โรงแรม The InterContinental Hotel วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 9:30-14:00 น.

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ณ โรงแรม The InterContinental Hotel วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 9:30-14:00 น. กำหนดการ 09:30 ลงทะเบียน 10:00 - 10:15 พิธีกรกล่าวต้อนรับ 10:15 - 11:00 บรรยายพิเศษหัวข้อ “พลังของคนรุ่นใหม่ในองค์การระหว่างประเทศ” โดยคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 11:00 - 11:20 Last orientation speeches 11:20 - 11:40 Photo session และมอบของที่ระลึก 11:40 - 14:00 Buffet lunch   https://www.facebook.com/events/1526396470821263/

By |2018-05-18T15:22:04+07:00May 18th, 2018|News Updates| Comments

ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ TNN NEWS ROOM ในประเด็น “ศึกเลือกตั้งมาเลเซีย 2018”

สัมภาษณ์ "ผศ.ดร.มูฮำหมัดอิลยาส หญ้าปรัง" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ"ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกเลือกตั้งมาเลเซีย 2018 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=166888&t=news_special      

By |2018-05-16T12:07:32+07:00May 16th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ขยายเวลาการรับสมัครรับตรงร่วมกันรอบที่ 3 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 (ประกาศวันที่ 12 พ.ค. 2561)

จากเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาให้มีผู้สมัครจานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 แล้วนั้น และขณะเดียวกันทีมงานพัฒนาระบบก็เร่งดาเนินการแก้ไขระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผู้สมัครพร้อมกันได้เป็นจานวนมาก ตลอดจนทดสอบในทุกมิติตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงาน ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าจะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ ให้กับผู้สมัครทุกคนอย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการลดความวิตกกังวลของผู้สมัคร จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจากเดิมระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 และ ขอปรับเปลี่ยน ปฏิทินการคัดเลือกรอบที่ 3-4 ตามรูปภาพด้านล่างนี้     ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By |2018-05-12T20:58:27+07:00May 12th, 2018|News Updates| Comments

ประกาศด่วน! ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันจนถึงวันที่ 14 พ.ค. 2561

ประกาศด่วน! ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันไปจนถึง วันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 23.59 น. และสามารถชำระเงินได้ถึง วันที่ 15 พ.ค.61 ตามเวลา ทำการของเเต่ละแห่ง ยกเว้นเคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระภายในเวลา 23.59 น. สมัครได้ที่: http://app.cupt.net/tcas61-3/  

By |2018-05-10T15:27:48+07:00May 10th, 2018|News Updates| Comments

TCAS เปิดระบบรับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 9 – 13 พ.ค. 61

TCAS รอบที่ 3 เปิดแล้ว! น้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้เปิดรับสมัครแล้วเป็นวันแรก จนถึง วันที่13 พ.ค. 61 รายละเอียด: www.tuadmissions.in.th สมัครได้ที่: http://app.cupt.net/tcas61-3/

By |2018-05-09T14:06:56+07:00May 9th, 2018|News Updates| Comments

การประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และการวัดความรู้ทางภาษาด้วยวิธีสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศวันที่ 27 เม.ย. 2561)

ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และการวัดความรู้ทางภาษาด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 จะประกาศผลคะแนนให้ทราบ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบรับสมัครของมธ. ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (27 เม.ย. 2561)

By |2018-04-27T16:44:59+07:00April 27th, 2018|News Updates| Comments

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรอบที่ 4 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ (ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2561)

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรอบที่ 4 (ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2561) สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) 1.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าดังนี้ มีคะแนน TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL สำหรับ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ ได้คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ระดับ 6.0 หรือ SAT (Critical Reading) 350 หรือ NEW SAT 400 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร 2.O-NET 03 = 65 3.GAT 50 สมัครได้ที่ http://app.cupt.net/tcas/round4.php

By |2018-04-26T18:47:29+07:00April 26th, 2018|News Updates| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศวันที่ 5 มี.ค. 2561)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ประกาศ: 5 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (PDF)

By |2018-03-05T17:47:44+07:00March 5th, 2018|News Updates| Comments

TU ASEAN-China x YSEALI presents “Civic Dialogue” on March 7, 2018

We are pleased to welcome everyone to our event, “Civic Dialogue” on March 7th 2018. 13.00 - 16.00 pm. YSEALI fellows will share their experiences and discuss the importance of civic life and social change. Power up , trust your voice and join !  

By |2018-03-08T19:39:41+07:00March 5th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments