ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ ลิงค์ประกาศรายชื่อ https://goo.gl/MYx6XG (หน้า 116-117)     .  

By | June 13th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ TNN NEWS ROOM ในประเด็น “ศึกเลือกตั้งมาเลเซีย 2018”

สัมภาษณ์ "ผศ.ดร.มูฮำหมัดอิลยาส หญ้าปรัง" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ"ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกเลือกตั้งมาเลเซีย 2018 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=166888&t=news_special      

By | May 16th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

Gender Equality and Women’s Empowerment in Southeast Asia, A Keynote Lecture on 7 March 2018

IAC is excited to announce that next week, in conjunction with SPD Thammasat and the Embassy of Finland in Thailand, H.E. Amb. Satu Suikkari-Kleven, Finnish Ambassador to Thailand, will deliver a keynote lecture on "Gender Equality and Women's Empowerment in Southeast Asia", to commemorate International Women's Day 2018. Please join us for this Public Lecture [...]

By | February 28th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอาเซียน-จีน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอาเซียน-จีน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในหัวข้อโครงงานบริการสังคม ณ วัดชนะสงคราม โดยได้รับรางวัลพิเศษที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านประเภท SGDs ๔ Good Education และวานนี้ นักศึกษาในโครงงาน ได้แก่ น.ส ณัฐพร โสภณภวัฒน์, น.ส. กุสุมา เลี้ยงเสริมสุข, น.ส. วรรนิภา ฉิมน้อย, น.ส. อภิญญ์พร วิเชียรพาณิชย์, น.ส. ฉัตรสิตา พวงจันทร์แดง และน.ส. ชินาภา กรรณสูต ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) กับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

By | February 20th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (PDF)

By | February 19th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายชื่อ

By | July 18th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

By | July 7th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 (รอบที่ 2)

การรายงานตัวเข้าศึกษา

By | July 7th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments