กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มธ. รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

แจ้งกำหนดการเพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มธ. รอบ 5 (รับตรงอิสระ) 20 กรกฎาคม 2561 - ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ www.reg.tu.ac.th และ ทปอ. 20-23 กรกฎาคม 2561 - ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยื่นสิทธิ์ในการเข้าศึกษาใน โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มธ. โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว และกรอกแบบฟอร์ม ในวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ห้อง 102 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย 2. ก่อนรายงานตัว โปรดยืนยันการเข้าศึกษาในโครงการฯ โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 37,000.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา [...]

By |2018-07-20T17:09:25+07:00July 20th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น.  ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ห้อง ศศ. 304 และ ศศ. 305 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-613-2603

By |2018-07-07T12:08:34+07:00July 7th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

IAC warmly welcomes everyone to join film screening of “LIMA”

World Premiere Film “Lima” (Five) 25 July 2018 6 - 8.00 PM https://www.facebook.com/events/1821091021281922/ Organizers: SEA Junction, Education and Culture Division, Embassy of Indonesia, Film Kawan, Documentary Club, Indonesian Scholars’ Alliance, ASEAN-China International Program-IAC, Textbook Project and other partners. Location: Auditorium, 5th Floor, BACC “Lima” (“Five”) is an innovative Indonesian film that has been released on [...]

By |2018-07-06T19:13:56+07:00July 6th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ ลิงค์ประกาศรายชื่อ https://goo.gl/MYx6XG (หน้า 116-117)     .  

By |2018-06-13T19:21:11+07:00June 13th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ TNN NEWS ROOM ในประเด็น “ศึกเลือกตั้งมาเลเซีย 2018”

สัมภาษณ์ "ผศ.ดร.มูฮำหมัดอิลยาส หญ้าปรัง" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ"ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกเลือกตั้งมาเลเซีย 2018 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=166888&t=news_special      

By |2018-05-16T12:07:32+07:00May 16th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

TU ASEAN-China x YSEALI presents “Civic Dialogue” on March 7, 2018

We are pleased to welcome everyone to our event, “Civic Dialogue” on March 7th 2018. 13.00 - 16.00 pm. YSEALI fellows will share their experiences and discuss the importance of civic life and social change. Power up , trust your voice and join !  

By |2018-03-08T19:39:41+07:00March 5th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

Gender Equality and Women’s Empowerment in Southeast Asia, A Keynote Lecture on 7 March 2018

IAC is excited to announce that next week, in conjunction with SPD Thammasat and the Embassy of Finland in Thailand, H.E. Amb. Satu Suikkari-Kleven, Finnish Ambassador to Thailand, will deliver a keynote lecture on "Gender Equality and Women's Empowerment in Southeast Asia", to commemorate International Women's Day 2018. Please join us for this Public Lecture [...]

By |2018-03-08T19:37:58+07:00February 28th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอาเซียน-จีน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอาเซียน-จีน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในหัวข้อโครงงานบริการสังคม ณ วัดชนะสงคราม โดยได้รับรางวัลพิเศษที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านประเภท SGDs ๔ Good Education และวานนี้ นักศึกษาในโครงงาน ได้แก่ น.ส ณัฐพร โสภณภวัฒน์, น.ส. กุสุมา เลี้ยงเสริมสุข, น.ส. วรรนิภา ฉิมน้อย, น.ส. อภิญญ์พร วิเชียรพาณิชย์, น.ส. ฉัตรสิตา พวงจันทร์แดง และน.ส. ชินาภา กรรณสูต ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) กับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

By |2018-02-20T11:06:59+07:00February 20th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (PDF)

By |2018-02-19T20:41:38+07:00February 19th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments