ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) TCAS รอบ 5/2 รับตรงอิสระ (ประกาศวันที่ 27 ก.ค. 2561)

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5/2 ตรงอิสระ) แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By | July 27th, 2018|News Updates| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5/2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 ก.ค. 2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์  วันสอบ วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่สอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้องสอบ ศศ. 301 ชั้น 3   หลักฐานการสอบ  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ และเอกสารดังต่อไปนี้ - ผลการเรียน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - ใบประกาศจบ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - ผลสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ จำนวน 1 ชุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-613-2603 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By | July 25th, 2018|News Updates| Comments

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 1 วันอังคารที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปี 1 โครงการการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 9.00 – 9.15 น.     ลงทะเบียน  และรับประทานอาหารว่าง ชมวิดีทัศน์แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9.15 – 9.30 น.     ผู้ดำเนินรายการ กล่าวรายงาน 9.30 – 9.45 น.     อาจารย์ณัฐพล ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ แนะนำบุคลากร 9.45 – 10.15 น.   แนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์และเจ้าหน้าที่ 10.15 – [...]

By | July 21st, 2018|News Updates| Comments

IAC TCAS รอบ 5/2 การรับตรงอิสระ เปิดรับสมัคร 18-25 กรกฎาคม 2561

ด้วยโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 5/2 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2561 สามารถยื่นใบที่โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ห้อง 102  มธ. ท่าพระจันทร์ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร - บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด - ผลสอบภาษาอังกฤษ (IELTS 6.0  หรือ  TOEFL (IBT) 61 หรือ TU-GET 500  หรือ  SAT (Critical Reading) 350 หรือ NEW SAT [...]

By | July 17th, 2018|News Updates| Comments

IAC students presented their academic papers to the international conference “Business and Human Rights: Holding Governments Accountable in Asia” at Asia Centre.

Congratulations to IAC students for presenting their academic paper to the international conference "Business and Human Rights: Holding Governments Accountable in Asia" at Asia Centre. 1. Bongkot Lochaya, "The Impact of the Government Transparency on the Success of Myanmar's Dawei Deep Seaport & Industrial Estate Development Project" 2. Jeerut Kowinwipat, "The Possible Government Responses to [...]

By | July 16th, 2018|News Updates| Comments

TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ เปิดรับสมัคร 5-11 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By | July 4th, 2018|News Updates| Comments

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2561)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2561) กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันสอบ อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00-12:00 สถานที่สอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ห้องสอบ ศศ 301 ชั้น 3 หลักฐานการสอบสัมภาษณ์ 1. ผลการเรียน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด 2. ใบประกาศจบ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด 3. ผลสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด 4. ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By | May 30th, 2018|News Updates| Comments

IAC student interviewed by Bangkok Post

Ploypailin Kim, a graduate of International Studies ASEAN-China (IAC) program, gave a short interview to the BangkokPost and shared her views on the current social issues. Read the full article here: Coup clique outstays welcome as problems mount. As the military government moves closer towards marking a full four years in power, many university students are [...]

By | May 24th, 2018|News Updates| Comments

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ณ โรงแรม The InterContinental Hotel วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 9:30-14:00 น.

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ณ โรงแรม The InterContinental Hotel วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 9:30-14:00 น. กำหนดการ 09:30 ลงทะเบียน 10:00 - 10:15 พิธีกรกล่าวต้อนรับ 10:15 - 11:00 บรรยายพิเศษหัวข้อ “พลังของคนรุ่นใหม่ในองค์การระหว่างประเทศ” โดยคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 11:00 - 11:20 Last orientation speeches 11:20 - 11:40 Photo session และมอบของที่ระลึก 11:40 - 14:00 Buffet lunch   https://www.facebook.com/events/1526396470821263/

By | May 18th, 2018|News Updates| Comments

ขยายเวลาการรับสมัครรับตรงร่วมกันรอบที่ 3 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 (ประกาศวันที่ 12 พ.ค. 2561)

จากเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาให้มีผู้สมัครจานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 แล้วนั้น และขณะเดียวกันทีมงานพัฒนาระบบก็เร่งดาเนินการแก้ไขระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผู้สมัครพร้อมกันได้เป็นจานวนมาก ตลอดจนทดสอบในทุกมิติตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงาน ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าจะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ ให้กับผู้สมัครทุกคนอย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการลดความวิตกกังวลของผู้สมัคร จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจากเดิมระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 และ ขอปรับเปลี่ยน ปฏิทินการคัดเลือกรอบที่ 3-4 ตามรูปภาพด้านล่างนี้     ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By | May 12th, 2018|News Updates| Comments