ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อ การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการฯ

By | May 2nd, 2017|News Updates| Comments

IAC Career Path: News Anchor

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาโครงการอาเซียน-จีนที่สนใจทำอาชีพสายการข่าวกับ "โครงการ IAC Career Path" เตรียมพบกับ "คุณสุนิดาและคุณสุหัชชา สวัสดิพรพัลลภ" หรือ "พี่เตย พี่แตง" ผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 ที่จะมาให้ความรู้และข้อคิดดีๆกับน้องๆนักศึกษาโครงการอาเซียน-จีนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในสายข่าว วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16:30-18:30 ห้อง 402 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยในงานจะมีการแปลล่ามพูดพร้อม (ไทย-อังกฤษ) ด้วยครับ For IAC students aiming to become a professional news anchor, get ready to meet "Khun Sunida and Khun Suhatcha" or "P'Toey and P'Tin" Thailand's leading news anchors from [...]

By | April 23rd, 2017|News Updates| Comments

Written Examination & Interview

The Bachelor's of Arts in International Studies (ASEAN-China) (International Program) announced the names of examinees who are eligible for the written examination and interview on Sunday, April 2, 2017. List of examinees eligible for written exam List of examinees eligible for interview Written Examination Time: 9:00 AM - 12:00 PM Exam Components Part 1: Short Answers Part [...]

By | March 24th, 2017|News Updates| Comments