การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2560

การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2560 ค้นหาที่นั่งการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา กำหนดวันสอบ ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาในการเข้าทดสอบฯ ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Smart Center) โทร 02-613-2199, 02-224-9730, 02-226-4511

By |2017-07-22T13:14:30+07:00July 22nd, 2017|News Updates| Comments

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายชื่อ

By |2017-07-18T16:35:57+07:00July 18th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

By |2017-07-07T08:57:55+07:00July 7th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวเข้าศึกษา

By |2017-07-07T19:46:14+07:00July 7th, 2017|News Updates| Comments

ประกาศโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 (รอบที่ 2)

การรายงานตัวเข้าศึกษา

By |2017-07-07T08:49:34+07:00July 7th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments