IAC Admission 2018 – Round 1: Portfolio

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ในการรับตรงรอบที่ 1 แบบพอร์ทโฟลิโอ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 สัมภาษณ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2560