ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศวันที่ 5 มี.ค. 2561)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ประกาศ: 5 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (PDF)

By | March 5th, 2018|News Updates| Comments