ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2561)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2561) กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันสอบ อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00-12:00 สถานที่สอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ห้องสอบ ศศ 301 ชั้น 3 หลักฐานการสอบสัมภาษณ์ 1. ผลการเรียน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด 2. ใบประกาศจบ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด 3. ผลสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด 4. ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By |2018-05-30T11:55:47+07:00May 30th, 2018|News Updates| Comments

IAC student interviewed by Bangkok Post

Ploypailin Kim, a graduate of International Studies ASEAN-China (IAC) program, gave a short interview to the BangkokPost and shared her views on the current social issues. Read the full article here: Coup clique outstays welcome as problems mount. As the military government moves closer towards marking a full four years in power, many university students are [...]

By |2018-05-24T22:40:43+07:00May 24th, 2018|News Updates| Comments

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ณ โรงแรม The InterContinental Hotel วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 9:30-14:00 น.

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ณ โรงแรม The InterContinental Hotel วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 9:30-14:00 น. กำหนดการ 09:30 ลงทะเบียน 10:00 - 10:15 พิธีกรกล่าวต้อนรับ 10:15 - 11:00 บรรยายพิเศษหัวข้อ “พลังของคนรุ่นใหม่ในองค์การระหว่างประเทศ” โดยคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 11:00 - 11:20 Last orientation speeches 11:20 - 11:40 Photo session และมอบของที่ระลึก 11:40 - 14:00 Buffet lunch   https://www.facebook.com/events/1526396470821263/

By |2018-05-18T15:22:04+07:00May 18th, 2018|News Updates| Comments

ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ TNN NEWS ROOM ในประเด็น “ศึกเลือกตั้งมาเลเซีย 2018”

สัมภาษณ์ "ผศ.ดร.มูฮำหมัดอิลยาส หญ้าปรัง" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ"ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกเลือกตั้งมาเลเซีย 2018 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=166888&t=news_special      

By |2018-05-16T12:07:32+07:00May 16th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ขยายเวลาการรับสมัครรับตรงร่วมกันรอบที่ 3 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 (ประกาศวันที่ 12 พ.ค. 2561)

จากเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาให้มีผู้สมัครจานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 แล้วนั้น และขณะเดียวกันทีมงานพัฒนาระบบก็เร่งดาเนินการแก้ไขระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผู้สมัครพร้อมกันได้เป็นจานวนมาก ตลอดจนทดสอบในทุกมิติตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงาน ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าจะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ ให้กับผู้สมัครทุกคนอย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการลดความวิตกกังวลของผู้สมัคร จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจากเดิมระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 และ ขอปรับเปลี่ยน ปฏิทินการคัดเลือกรอบที่ 3-4 ตามรูปภาพด้านล่างนี้     ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By |2018-05-12T20:58:27+07:00May 12th, 2018|News Updates| Comments

ประกาศด่วน! ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันจนถึงวันที่ 14 พ.ค. 2561

ประกาศด่วน! ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันไปจนถึง วันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 23.59 น. และสามารถชำระเงินได้ถึง วันที่ 15 พ.ค.61 ตามเวลา ทำการของเเต่ละแห่ง ยกเว้นเคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระภายในเวลา 23.59 น. สมัครได้ที่: http://app.cupt.net/tcas61-3/  

By |2018-05-10T15:27:48+07:00May 10th, 2018|News Updates| Comments

TCAS เปิดระบบรับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 9 – 13 พ.ค. 61

TCAS รอบที่ 3 เปิดแล้ว! น้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้เปิดรับสมัครแล้วเป็นวันแรก จนถึง วันที่13 พ.ค. 61 รายละเอียด: www.tuadmissions.in.th สมัครได้ที่: http://app.cupt.net/tcas61-3/

By |2018-05-09T14:06:56+07:00May 9th, 2018|News Updates| Comments