ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ ลิงค์ประกาศรายชื่อ https://goo.gl/MYx6XG (หน้า 116-117)     .