ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) TCAS รอบ 5/2 รับตรงอิสระ (ประกาศวันที่ 27 ก.ค. 2561)

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5/2 ตรงอิสระ) แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By |2018-07-27T01:51:29+07:00July 27th, 2018|News Updates| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5/2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 ก.ค. 2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์  วันสอบ วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่สอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้องสอบ ศศ. 301 ชั้น 3   หลักฐานการสอบ  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ และเอกสารดังต่อไปนี้ - ผลการเรียน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - ใบประกาศจบ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - ผลสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ จำนวน 1 ชุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-613-2603 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By |2018-07-25T18:19:40+07:00July 25th, 2018|News Updates| Comments

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 1 วันอังคารที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปี 1 โครงการการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 9.00 – 9.15 น.     ลงทะเบียน  และรับประทานอาหารว่าง ชมวิดีทัศน์แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9.15 – 9.30 น.     ผู้ดำเนินรายการ กล่าวรายงาน 9.30 – 9.45 น.     อาจารย์ณัฐพล ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ แนะนำบุคลากร 9.45 – 10.15 น.   แนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์และเจ้าหน้าที่ 10.15 – [...]

By |2018-07-21T14:01:01+07:00July 21st, 2018|News Updates| Comments

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มธ. รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

แจ้งกำหนดการเพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มธ. รอบ 5 (รับตรงอิสระ) 20 กรกฎาคม 2561 - ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ www.reg.tu.ac.th และ ทปอ. 20-23 กรกฎาคม 2561 - ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยื่นสิทธิ์ในการเข้าศึกษาใน โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มธ. โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว และกรอกแบบฟอร์ม ในวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ห้อง 102 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย 2. ก่อนรายงานตัว โปรดยืนยันการเข้าศึกษาในโครงการฯ โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 37,000.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา [...]

By |2018-07-20T17:09:25+07:00July 20th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

IAC TCAS รอบ 5/2 การรับตรงอิสระ เปิดรับสมัคร 18-25 กรกฎาคม 2561

ด้วยโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 5/2 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2561 สามารถยื่นใบที่โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ห้อง 102  มธ. ท่าพระจันทร์ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร - บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด - ผลสอบภาษาอังกฤษ (IELTS 6.0  หรือ  TOEFL (IBT) 61 หรือ TU-GET 500  หรือ  SAT (Critical Reading) 350 หรือ NEW SAT [...]

By |2018-07-19T16:11:21+07:00July 17th, 2018|News Updates| Comments

IAC students presented their academic papers to the international conference “Business and Human Rights: Holding Governments Accountable in Asia” at Asia Centre.

Congratulations to IAC students for presenting their academic paper to the international conference "Business and Human Rights: Holding Governments Accountable in Asia" at Asia Centre. 1. Bongkot Lochaya, "The Impact of the Government Transparency on the Success of Myanmar's Dawei Deep Seaport & Industrial Estate Development Project" 2. Jeerut Kowinwipat, "The Possible Government Responses to [...]

By |2018-07-16T22:58:18+07:00July 16th, 2018|News Updates| Comments

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น.  ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ห้อง ศศ. 304 และ ศศ. 305 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-613-2603

By |2018-07-07T12:08:34+07:00July 7th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

IAC warmly welcomes everyone to join film screening of “LIMA”

World Premiere Film “Lima” (Five) 25 July 2018 6 - 8.00 PM https://www.facebook.com/events/1821091021281922/ Organizers: SEA Junction, Education and Culture Division, Embassy of Indonesia, Film Kawan, Documentary Club, Indonesian Scholars’ Alliance, ASEAN-China International Program-IAC, Textbook Project and other partners. Location: Auditorium, 5th Floor, BACC “Lima” (“Five”) is an innovative Indonesian film that has been released on [...]

By |2018-07-06T19:13:56+07:00July 6th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ เปิดรับสมัคร 5-11 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By |2018-07-04T12:59:10+07:00July 4th, 2018|News Updates| Comments