ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ รอบที่ Inter 2 Portfolio 2

By |2019-01-29T09:34:27+07:00January 25th, 2019|News Updates| Comments

เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบสอบตรง ครั้งที่ 1 (Round Inter 3) ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562

  ASEAN-China International Program - IAC The applications for IAC 2019 (Round Inter 3) are now open. โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบสอบตรง ครั้งที่ 1 (Round Inter 3) ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZ8VPxiZwSskIx_GPE_KlKAA7lO8S1cTRSaiyxTN5Zz3-kQ/viewform หรือ สมัครด้วยตนเองที่โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

By |2019-01-29T11:14:14+07:00January 4th, 2019|News Updates| Comments