ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Inter 5 Program-Admission 3

By |2019-07-02T15:56:11+07:00July 2nd, 2019|News Updates|0 Comments

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

               

By |2019-07-01T15:43:48+07:00July 1st, 2019|News Updates|0 Comments

ASEAN-China International Program – IAC The applications for IAC 2019 (Round Inter 5) are now open. Application: today – 30 June 2019

    ASEAN-China International Program - IAC The applications for IAC 2019 (Round Inter 5) are now open. Application: today - 30 June 2019 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (Round Inter 5) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfVxwcTbhnlB2R8-…/viewform… หรือ สมัครด้วยตนเองที่โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-613-2603  

By |2019-05-16T09:34:36+07:00May 16th, 2019|News Updates|0 Comments

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

By |2019-05-10T10:31:38+07:00May 10th, 2019|News Updates|0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ รอบที่ Inter 2 Portfolio 2

By |2019-01-29T09:34:27+07:00January 25th, 2019|News Updates|0 Comments

เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบสอบตรง ครั้งที่ 1 (Round Inter 3) ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562

  ASEAN-China International Program - IAC The applications for IAC 2019 (Round Inter 3) are now open. โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบสอบตรง ครั้งที่ 1 (Round Inter 3) ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZ8VPxiZwSskIx_GPE_KlKAA7lO8S1cTRSaiyxTN5Zz3-kQ/viewform หรือ สมัครด้วยตนเองที่โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

By |2019-01-29T11:14:14+07:00January 4th, 2019|News Updates|0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 >>>>> รายละเอียดการรับสมัคร <<<<<    

By |2018-11-02T17:27:25+07:00November 2nd, 2018|News Updates|0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) TCAS รอบ 5/2 รับตรงอิสระ (ประกาศวันที่ 27 ก.ค. 2561)

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5/2 ตรงอิสระ) แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By |2018-07-27T01:51:29+07:00July 27th, 2018|News Updates|0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5/2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 ก.ค. 2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์  วันสอบ วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่สอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้องสอบ ศศ. 301 ชั้น 3   หลักฐานการสอบ  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ และเอกสารดังต่อไปนี้ - ผลการเรียน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - ใบประกาศจบ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - ผลสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ จำนวน 1 ชุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-613-2603 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

By |2018-07-25T18:19:40+07:00July 25th, 2018|News Updates|0 Comments