TU ASEAN-CHINA

Bachelor of Arts in International Studies (ASEAN-China) (International Program)

Home2018-07-18T17:44:09+07:00
Bachelor of Arts in International Studies ASEAN-China (IAC) 
International Program. The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

 News Updates

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ รอบที่ Inter 2 Portfolio 2

เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบสอบตรง ครั้งที่ 1 (Round Inter 3) ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562

  ASEAN-China International Program - IAC The applications for IAC [...]

Official Announcements

2002, 2018

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอาเซียน-จีน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษาที่ 1/2560

By |February 20th, 2018|

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอาเซียน-จีน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในหัวข้อโครงงานบริการสังคม ณ วัดชนะสงคราม โดยได้รับรางวัลพิเศษที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านประเภท SGDs ๔ Good Education และวานนี้ นักศึกษาในโครงงาน ได้แก่ น.ส ณัฐพร โสภณภวัฒน์, น.ส. กุสุมา เลี้ยงเสริมสุข, น.ส. วรรนิภา ฉิมน้อย, น.ส. อภิญญ์พร วิเชียรพาณิชย์, น.ส. ฉัตรสิตา พวงจันทร์แดง และน.ส. [...]

1902, 2018

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

By |February 19th, 2018|

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (PDF)

Introduction to IAC

Recent News

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 >>>>> รายละเอียดการรับสมัคร <<<<<    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) TCAS รอบ 5/2 รับตรงอิสระ (ประกาศวันที่ 27 ก.ค. 2561)

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5/2 ตรงอิสระ) แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5/2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 ก.ค. 2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์  วันสอบ วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่สอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้องสอบ ศศ. 301 ชั้น 3   หลักฐานการสอบ  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ และเอกสารดังต่อไปนี้ - ผลการเรียน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - ใบประกาศจบ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - [...]

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 1 วันอังคารที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปี 1 โครงการการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 9.00 – 9.15 น.     ลงทะเบียน  และรับประทานอาหารว่าง ชมวิดีทัศน์แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9.15 – 9.30 น.     ผู้ดำเนินรายการ กล่าวรายงาน [...]

IAC TCAS รอบ 5/2 การรับตรงอิสระ เปิดรับสมัคร 18-25 กรกฎาคม 2561

ด้วยโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 5/2 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2561 สามารถยื่นใบที่โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ห้อง 102  มธ. ท่าพระจันทร์ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร - บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 [...]

Like us on Facebook

Follow our Instagram

NEWS ARCHIVE

Archives