TU ASEAN-CHINA

Bachelor of Arts in International Studies (ASEAN-China) (International Program)

 News Updates

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อ การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการฯ

IAC Career Path: News Anchor

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาโครงการอาเซียน-จีนที่สนใจทำอาชีพสายการข่าวกับ "โครงการ IAC Career Path" เตรียมพบกับ "คุณสุนิดาและคุณสุหัชชา สวัสดิพรพัลลภ" หรือ "พี่เตย [...]

Official Announcement

Introduction to TU-IAC

News Updates

IAC Admission 2018 – Round 1: Portfolio

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ในการรับตรงรอบที่ 1 แบบพอร์ทโฟลิโอ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 สัมภาษณ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2560

การแข่งขันตอบคำถาม ASEAN-China Contest ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (12 September 2017)

ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมในงานแข่งขันตอบคำถาม "ASEAN-China Contest" วันที่ 12 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ดาวโหลดใบสมัคร : https://goo.gl/forms/pRvzCglGio6MWel32 ส่งใบสมัคร : iactu2017@gmail.com หมดเขตสมัคร : 10 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียด : 096-8878023 (อิงอิง) Welcome All High School Students to ASEAN-China Contest 2017. Prepare yourself, Create your [...]

การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2560

การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2560 ค้นหาที่นั่งการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา กำหนดวันสอบ ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาในการเข้าทดสอบฯ ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Smart Center) โทร 02-613-2199, 02-224-9730, 02-226-4511

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ประกาศโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโครงการ 02-613-2675, 02-613-2608

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

FIND US ON FACEBOOK

FOLLOW US ON INSTAGRAM

NEWS ARCHIVE