TU ASEAN-CHINA

Bachelor of Arts in International Studies (ASEAN-China) (International Program)

Home2018-07-18T17:44:09+07:00
Bachelor of Arts in International Studies ASEAN-China (IAC) 
International Program. The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

 News Updates

ขยายเวลาการรับสมัครรับตรงร่วมกันรอบที่ 3 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 (ประกาศวันที่ 12 พ.ค. 2561)

จากเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาให้มีผู้สมัครจานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 14 [...]

ประกาศด่วน! ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันจนถึงวันที่ 14 พ.ค. 2561

ประกาศด่วน! ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันไปจนถึง วันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 23.59 น. [...]

TCAS เปิดระบบรับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 9 – 13 พ.ค. 61

TCAS รอบที่ 3 เปิดแล้ว! น้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้เปิดรับสมัครแล้วเป็นวันแรก จนถึง วันที่13 พ.ค. [...]

Official Announcements

Introduction to IAC

Recent News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ประกาศโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโครงการ 02-613-2675, 02-613-2608

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

IAC Career Path: News Anchor

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาโครงการอาเซียน-จีนที่สนใจทำอาชีพสายการข่าวกับ "โครงการ IAC Career Path" เตรียมพบกับ "คุณสุนิดาและคุณสุหัชชา สวัสดิพรพัลลภ" หรือ "พี่เตย พี่แตง" ผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 ที่จะมาให้ความรู้และข้อคิดดีๆกับน้องๆนักศึกษาโครงการอาเซียน-จีนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในสายข่าว วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16:30-18:30 ห้อง 402 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยในงานจะมีการแปลล่ามพูดพร้อม (ไทย-อังกฤษ) ด้วยครับ For IAC students aiming to become a professional [...]

Written Examination & Interview

The Bachelor's of Arts in International Studies (ASEAN-China) (International Program) announced the names of examinees who are eligible for the written examination and interview on Sunday, April 2, 2017. List of examinees eligible for written exam List [...]

Like us on Facebook

Follow our Instagram

NEWS ARCHIVE

Archives