TU ASEAN-CHINA

Bachelor of Arts in International Studies (ASEAN-China) (International Program)

Home2018-07-18T17:44:09+00:00
Bachelor of Arts in International Studies ASEAN-China (IAC) 
International Program. The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

 News Updates

TCAS เปิดระบบรับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 9 – 13 พ.ค. 61

TCAS รอบที่ 3 เปิดแล้ว! น้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้เปิดรับสมัครแล้วเป็นวันแรก จนถึง วันที่13 พ.ค. [...]

การประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และการวัดความรู้ทางภาษาด้วยวิธีสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศวันที่ 27 เม.ย. 2561)

ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และการวัดความรู้ทางภาษาด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา [...]

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรอบที่ 4 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ (ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2561)

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรอบที่ 4 (ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2561) สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) 1.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าดังนี้ [...]

Official Announcements

Introduction to IAC

Recent News

IAC Career Path: News Anchor

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาโครงการอาเซียน-จีนที่สนใจทำอาชีพสายการข่าวกับ "โครงการ IAC Career Path" เตรียมพบกับ "คุณสุนิดาและคุณสุหัชชา สวัสดิพรพัลลภ" หรือ "พี่เตย พี่แตง" ผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 ที่จะมาให้ความรู้และข้อคิดดีๆกับน้องๆนักศึกษาโครงการอาเซียน-จีนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในสายข่าว วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16:30-18:30 ห้อง 402 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยในงานจะมีการแปลล่ามพูดพร้อม (ไทย-อังกฤษ) ด้วยครับ For IAC students aiming to become a professional [...]

Written Examination & Interview

The Bachelor's of Arts in International Studies (ASEAN-China) (International Program) announced the names of examinees who are eligible for the written examination and interview on Sunday, April 2, 2017. List of examinees eligible for written exam List [...]

Like us on Facebook

Follow our Instagram

NEWS ARCHIVE

Archives